Τεχνική υποδομή και μηνιαία έξοδα ΙΙ

Τρέχουσα Διαμόρφωση

Πρωτογενή περιουσιακά στοιχεία:

Asset € / μήνα Σκοπός Οικονομική Ευθύνη
SB26 21,85 Dedicated Server Όλοι
CX11
2,99 TeamSpeak Server
Όλοι
CX21 5,88 Forum Όλοι
AWS S3 0,7 Forum Backup @rath
AWS S3 0,8
TeamSpeak & Server Backup
@battlecator
AWS Lambda 0 Ενημερώσεις εγγραφών @rath

Δευτερογενή περιουσιακά στοιχεία:

Asset € / μήνα Σκοπός Οικονομική Ευθύνη
Mailgun 0 email forum, cloud
@rath
CloudFlare 0 Προστασία forum + CDN @rath
Domain Name ~ 2 hellenic-milsim.community @rath

Συνολικά έξοδα: 33,42 €/ μήνα

4 Likes

Καλησπέρα,

Έγινε αλλαγή του dedicated server με στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους της κοινότητας. Το μηχάνημα που αντικατέστησε τον προηγούμενο server διαθέτει την ίδια υπολογιστή ισχύ (i7-4770), ίδιο μέγεθος μνήμης τυχαίας προσπέλασης (32GB) και δυο σκληρού δίσκους χωρητικότητας 2ΤΒ σε RAID 0.

Δηλαδή, μειώνουμε το συνολικό κόστος λειτουργίας απο 45,17 €/ μήνα σε 33,42 €/ μήνα εξοικονομώντας 11,75 € κάθε μήνα. Σε βάθος χρόνου θα δούμε μείωση του κόστους λειτουργίας κατά 141 €.

Πάντα με καλή θέληση,
Battlecator | :sunglasses:

3 Likes