Ιδεα για mission

Αγαπητή ομάδα σκέφτηκα ενα σενάριο που άμα σας αρέσει και θέλετε το προχωράω.

Σενάριο…
Μια μυστική ομάδα των αμερικάνων έχει πληρωθεί για να μεταφέρει και να συνοδεύσει ενα μυστικό φορτίο το οποίο για λόγους ασφαλείας δεν ξέρει κανένα μέλος της ομάδας τι είναι.Το μυστικό φορτίο παραλαμβάνετε σε ενα μικρό λιμανάκι στην άκρη του νησιού.Σκοπός της ομάδας μας είναι να μεταφέρουμε με ασφάλεια τον φορτείο στο αεροδρόμιο της πόλης αφού πρώτα το ασφαλίσουμε.Απο εκεί θα το παράβει μια άλλη ομάδα των Αμερικάνων για να συνεχίσει τον δρόμο του και να φτάσει στον τελικό προορισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΕΡΙΑ.

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.