Οδηγίες για Mission Makers - Μέρος 2ο

Συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης. Αυτός ο οδηγός θα σας δείξει πως να συνδέεστε με FTP χωρίς κωδικό. Οι κωδικοί θα λειτουργούν μόνο γι αυτή την εβδομάδα, μετά θα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδικασία για να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση.

 1. Κατέβασμα PuttyGen
 2. Δημιουργία κλειδιών
 3. Ρύθμιση FileZilla

1. Κατέβασμα PuTTYGen

Κατεβάστε το πρόγραμμα απο εδώ. Δε χρειάζεται εγκατάσταση. Μπορείτε να το σβήσετε οταν τελειώσετε.

2. Δημιουργία κλειδιών

Το ζευγάρι κλειδιών είναι τα διαπιστευτήριά σας στον σερβερ αντι κωδικού. Ένα αρχείο θα παραμείνει στον υπολογιστή σας, το κρυφό κλειδί, και το άλλο θα το βάλουμε στον σερβερ - το δημόσιο κλειδί. Δε μας νοιάζει εδω η θεωρία, μας νοιάζει οτι α) δε θα χρειάζετε να γράφετε κωδικούς και β) είναι πιο ασφαλές.

Ανοίξτε το PuTTYGen. Αφήστε τις ρυθμίσεις (Parameters) ως έχουν, δηλαδή τσεκαρισμένο το RSA και μέγεθος κλειδιού 2048.

Το παράθυρο του PuTTYGen

Πατήστε Generate. Θα σας ζητήσει να κουνήσετε το ποντίκι στην άδεια περιοχή (με το κόκκινο) μέχρι να τελειώσει η διαδικασία.

Δημιουργία κλειδιών

Αποθήκευση κρυφού κλειδιού: Μόλις τελειώσετε πηγαίντε στο μενού Conversions -> Export OpenSSH Key.

Αποθήκευση κρυφού κλειδιού

 • Σώστε το αρχείο στα έγγραφά σας ως hmc-server.ossh (δεν εχει σημασία το όνομα αρκεί να το θυμάστε).
 • Θα σας προειδοποιήσει οτι δεν έχετε βάλει κωδικό, αγνοήστε το.

Αποθήκευση δημόσιου κλειδιού:

Capture

 • Επιλέξτε τον κωδικό που σας έβγαλε με το ποντίκι (με προσοχή να το επιλέξει όλο)
 • Πατήστε Ctrl + C για να το αντιγράψετε.
 • Απαντήστε σ’ αυτό το thread και κάντε επικόλληση τον κωδικό σας

Θα σας ενημερώσω οταν ανέβει στον σερβερ. Συγχαρητήρια, το δύσκολο βήμα τελείωσε.

3. Ρύθμιση FileZilla

Πρέπει να πούμε στο FileZilla να χρησιμοποιεί το αρχείο που φτιάξατε αντι για κωδικό.

Ανοίγουμε τις ρυθμίσεις του FileZilla

Capture

Απο αριστερά πάμε στην ενότητα SFTP. Εκεί πατάμε το κουμπί Προσθήκη Αρχείου Κλειδιού

 • Βάλτε το αρχείο hmc-server.ossh που αποθηκεύσατε προηγουμένως.
 • Πατήστε OK για να κλείσετε το παράθυρο

Σύνδεση: Στο κεντρικό παράθυρο θα συνδέεστε χωρίς κωδικό, αρκεί να θυμάστε οτι η Θύρα πρέπει να είναι πάντα 22. Αν το ξεχάσετε δε θα σας αφήσει να μπείτε

Κόμβος    : a3server.hellenic-milsim.community
Όνομα χρήστη : (το όνομα χρήστη σας)
Κωδικός   : (κενό)
Θύρα     : 22

Την επόμενη φορά μπορείτε να πατήσετε το βελάκι δίπλα στο κουμπί Γρήγορη σύνδεση και να ξαναβρείτε τις ρυθμίσεις σας.

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAi8CJ4pjmGiMiu4cxXGwhfICT28d9Oath0tNGwSiiBF4EgKFO5wngZO4OyiezM/Kv7G45ISBgyR98J3s2Z3GN50WbDWVp/HqSdqBTlmUe3vWEnATkjQDMUusGFEHzmMOEe6KF4KCP2yPGDvWRNpInVTbjW6zs//1gJ9XDR81l0umLfJtKdaKjTEn8On5SBYj8syh4TVFIM23u7ukTJNE+elYhMNSBYtMg4sJFVVoy9gQ/RgHA1Sa0l1dIk5c7k9x3qiK9M76hgBx/cU2tMVy5WOIr6uADwnGpgmZutHhuAFbD8n8p82iLwp1gz71GPTt/O/eCZepwvkfpsM/prYzNbQ== rsa-key-20171111

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAtH4jjTNZeUWC5dJcKYnId279y68QAGylrbJKxNztJs4HcudnpjLCf0bF7MX2n9yJCrhdHd+W0uOrumOQeJI61+/NZn/VxJb/2XIO8oCRfwSohNBpFmOtOqtPA+120HzTxaJzTH6NgvVq1vw21z79TB1Utc6i2l9t05jmq40OKV1kuJExfZCJwF7Wt70l4Nbikn+VBjMuP5rO1UiSLdWJEmYKEeO/mSCvUc99FcmKgiMkSVEhW6/xmgm+qhzFKYfI6lbXeKpcrgKYHnwpk2QZmZoetO8nI3Y+yNZFsz/l5Q5+ph/xYBpl9JZ6QrzuocQWYu7UXx8mqQpXWA3ePHK+fQ== rsa-key-20171112

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAoD40azTDUQJF1joSFi1kebHKrz8OBUSB0DBzBBsOPTOlAKHjwzO1FVgF3vUkg1tAyTLiNt71QZwg+VGRlnS58x0IoBDnhcwUImE4hw3PankNU1/cp6h+OzWXFZaUSdq60ZLDH66V7bokhlfCW9lCtsccFIHuXwgn+BDWhS/Y/ilbHExuJpM+TaWs53CF5eAOtirEd6xVR37CVRQgAmmJqGyL1IlUIQ7TdD4krVPZzH/wxJVYkkyMtVzk6pXbaxTHjZSWLRhS3BXOiqelKkKWJ+SBboogLBaYSYmbsUU1T4cMb+9q97VNlWk2m0kUXOtrfINgekqPnhhkTyqggEvl7Q== rsa-key-20171112

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAjAh6K/hAVdKUvy/KTA2tVfJz1Fq7ESv7jGC+N5zV1Ft+0KbLlMCxvMr4VlUNctbbGPOgD9mpGM58Cex3QLHLDaK+TL+m7pbd44gViQaDU8NCBGXSyrPQNzVahIs+iPvtQ1bzK2U3S1a49HTUIfk24EOhUUuCOf3iaKh+janGTNaAnco/wASZzQ4IklP8wSY88uFiwwrNlSQDtmccMYSWDqI2a30QpBP5zsL7lRLcsmxxMiRgGAXg5bEDj3FxUAy2kpjSjOsPGnLopYI7MhaKr30haDfEtRSt6U7kY2N4D0z8X9ZkpuzWvGD+uuNjatHdlM9JDW79bb2GYv4r0cPIow== rsa-key-20180428

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAkOltHbV8N9dTN2xwtW7L/EAommeLbadmaYgQ/FzWfI5C0ksEi1fKIV5XZJBsvpMaETqCjGHCaBqO30NxLqzPWLBTobtK/2dT8gjOmWmvDFQDRVdJXHSZqCEI6dNK4T+uVIw27Ys/58GtMKSeA3zl6LLjd7eBv/tqnTtD+Zu3gN/IlfVDEMEf94IiydxEBsTMl6A6AcglMclL6pQQAjWu05cUMMHcDCfN1Fc3kCXWd2m6EA5cPibe/dtbZxRUsqejZ0kQeadcBWT/5lR9RyFOTpjbD9kJr63eziNiZ6cd5/wz8Ob/gThrhEKVG6tvoMl+F9dJ1Qqt18Ju5sZrfeAykQ== rsa-key-20180429

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAsbAzE9d4eyNQZ+ez/77cOjDOo7bFYifVevfZZhBLEy0k97Yyz+iTIv7k57YYBkYRiY53z2j8bIrXNvTlYuHbt/PzqcFEhsc1VJhFZxU1FT0ZTwB9MsMxbxl8Pa9HkzLgJqNDVqMzCSYCj29DNOcsqWuXbCF7i+EFCI5HQP0cOMnzZpBIZ/Uc7rg+vGvmzg/sQtwtGPz/88KyUelydKplDkpTF1AmNLRqrALpnfRgnt9OfuqApjjvT98fk9sVFlrhsW++3PACNf9XH2zXVJBoLb2vvDahaAcjcl8yilHdYtCFh0oTLCtEEU1h0gQoIY20cpcSdX6u2YxkVt7N8ZAV6Q== rsa-key-20180518

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAkgEguNUZ1vNpjuYAeL7Lf7DIg88Vgq293MSicNeKqa1VjN+N2CeXcQ5/8rQ+eRSiuLvidauEf0Nfs5IsAsshc9HuZ6aQSzaXqZmDdVUpoxotZe/FwPQmKBXRCs9lzvee1kJ6ISCfax+3HTzyELUjLUn8oQYkzKYJQpSE1vwZKXO6llJY3e87kpnzibye5GUmZMvnECj5Ie2Q8RDp+EH3DE5ee83d9Ozl20/0OCnrBTFVD1Y1iOcZqk+9ZufGW0a2FyNV5731QC1IzB7OqBrb65v3fiCDD1h4q3Hg1XXcGhkJ60qA2dc+BrRGp/cGvet/Zjf381/soD9WPyr2pl5Lhw== rsa-key-20180520

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEA3oRVUpgnnAeQpUEoiRjuqDTdICQeDpnBeLlpj8ww6cWhIOraodgccfJWHaNAROjDDLbhZhMn5pmcWCDZYVdNqYIA6vxiiMf0DSfedGhmthsP5W81z4UyC3engi77yi8K9fthB+K4FXb6NbjNCPTfPmP/YlxJmGhhUAm2Nd5l6np3OEqkk65HPyzt0mtMuxRecPrXkNoXykDJ5wFcFG7O+GCzCyLJia2Zsg4PAPIrf1CvXMsWCt43xizkhEBCeb7ctYyL6yOffCSyFQd/5yCpXRqpdhX7RBdUhqLcjufi0mLXFAHZPRGpBXEQIm4VOKZbkbOzmXNHgwW2MqVTc9/Hmw== rsa-key-20180526

Μέχρι και @Joshif είμαστε κομπλε

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAqDCVhlWAl1OlSFJM1D5FHXNXXVgMx4BEkNKb0sNMlJnl7IHY1cVwWfv56SLI6ih49DFXodzJZDrBEoNXFv0X08fOVdUvRqHa+TpwSvoSIJFauQrZttiH3NWbCIEXFsW1epya8cNMpAeN+5whOJx/cvw94XCS3JGzg/prIN+Ofncugt7N8V8ncGm0dv3jYqLQvxsvcWTdisb1iKBXnhEa5PK4OnRz+sHNvos+39ESKeo0Sz9a/qJvUlWOYQjvx4fd2+VMEyRZ/QDYa7IASHrPyqGRP5qAWPwV0MkC+uF10p0lw9tVHpKnTr4P1zR//03mW/26AERRgT66oW3r/rmQcw== rsa-key-20190309

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAhMx8zSUqrfjhfuXb3/rAss+nBXlU0k7N6CACtC3lZIXn+pc56XFpr47pEzQN1xmTisOVtf6OPHNau549MrDyugZ78ZMIlO28yq9+JRW074zXLnTjloJGbl3JQ8rGZv66OqfIBUAv+uJEbESpSbK2ruuOGL27+3B9gahOY72FLVUBGlhffA8fDJJnSIadmXYXjBLOeB98Tkw8g4wzR3nifjtrjV51HFDIS2itH4IQOrrUkrmCU7AF7OctwwgHghNUIjEwVbTVituBCe8gZAoYyxtxrwoQXbNOADNCCfCUQFWjM3fGhBRJ8wKgarMnRmadxveATIGoRuAJs4uuGcDyFQ== rsa-key-20190309

@Notrix @Battlecator κομπλε, δοκιμαστε και στειλτε μου pm για προβληματα