Doomsday Night - Ghost City

DOOMSDAY NIGHT - GHOST CITY

Η παραπάνω αποστολή έχει ανεβεί στον custom server και έχει τέσσερεις θέσεις συνολικά.

MODS; [HM] Custom Events + Workshop Mods

Τα mods που δεν έχουμε στο repository μας και θα χρειαστεί να τα κατεβάσετε απο το workshop είναι τα εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωνόμαστε οτι το πεδίο “Join Server” είναι κενό ειδάλλως δεν θα φορτωθούν τα mods απο το workshop.

Πάντα με καλή θέληση,
Battlecator | :sunglasses:

3 Likes

Τη δοκιμάσαμε σήμερα με @Sunvilian, @thecypriotchris και @madwolf, δυνατή αποστολή.

3 Likes