Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση ArmA3Sync

1) Λήψη

Ανοίξτε για οδηγίες
 • Δημιουργούμε στο desktop μας ένα φάκελο με όνομα tmp.
 • Ανοίγουμε το σύνδεσμο: ArmA3Sync.
 • Κάνουμε λήψη του arma3sync-installer-1-7-104.exe.
 • Μεταφέρουμε το αρχείο arma3sync-installer-1-7-104.exe στο φάκελο tmp.

2) Εγκατάσταση

Ανοίξτε για οδηγίες
 • Εκτελούμε το αρχείο arma3sync-installer-1-7-104.exe.

install_1

 • Πατάμε το Next

install_2a

 • Αποδεχόμαστε τους όρους.

install_2b

 • Πατάμε το Next

install_3

 • Πατάμε το Next

install_4

 • Πατάμε το Next

install_5

 • Επιλέγουμε την επιλογή “Create a desktop icon”.

Capture

 • Πατάμε το Next

install_6

 • Πατάμε το Install

install_7

 • Πατάμε το Finish

java

 • Πατάμε το OK

 • Καταβάζουμε την Java.

 • Αποδεχόμαστε τους όρους και ξεκινάμε την λήψη.
 • Μεταφέρουμε το αρχείο jre-VuVVV-windows-x64 στο φάκελο tmp.
 • Εκτελούμε το αρχείο jre-VuVVV-windows-x64.

 • Πατάμε το Install.

 • Πατάμε το Close.

3) Παραμετροποίηση

Ανοίξτε για οδηγίες
 • Ανοίγουμε το ArmA3Sync.

Capture

 • Βρίσκουμε το arma3_x64.exe (Βρίσκεται μέσα στο directory του ArmA 3).

Capture1

 • Ανοίγουμε την καρτέλα [Addon Options].

 • Πατάμε το :plus:

 • Προσθέτουμε το directory του ArmA 3.

 • (Optional) Αν θέλουμε το ArmA3Sync να βλέπει και τα mods του workshop, απο τις ρυθμίσεις των windows ενεργοποιούμε την επιλογή να “βλέπουμε” τα hidden files.
 • Ανοίγουμε την καρτέλα “Repositories”.

 • Πατάμε το :plus:

 • Στο πεδίο “Public auto-config url” επικολούμε τον εξής σύνδεσμο:

Capture

 • Πατάμε το Import

Capture2

 • Πατάμε το OK

 • Επιλέγουμε το “Notify” και “Auto”.

 • Πατάμε “Connect to repository”.

 • Επιλέγουμε το “Select All”.

 • Πατάμε το :play: για να ξεκινήσει η μεταφορά των αρχείων.

 • Πατάμε το OK

Capture

 • Διαγράφουμε τον φακελο tmp.

Repository information:

13 Likes