Κοινότητα


Topic Replies Activity
Planetside2 update 4 June 9, 2019
Lets try! 7 June 8, 2019
Νέο μέλος στην ομάδα 6 June 4, 2019
Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα 3 May 27, 2019
Καινούργιος 4 May 22, 2019
Aποστολη 5/4/2019 21:00 4 May 3, 2019
Νέο μέλος της κοινότητας 5 April 21, 2019
Ιδεα για mission 2 March 25, 2019
Κανόνες Κοινότητας 1 February 23, 2019
New Map Vote 12 March 25, 2019
Mission 5 March 21, 2019
Βαρέα Οπλοπολυβόλα Πρώτου Παγκοσμίου 2 March 14, 2019
Αποδοχή 5 February 26, 2019
Απαιτούμενες γνώσεις Admin 6 January 26, 2019
Καλώς σας βρηκα 6 February 24, 2019
Τα Ελληνικά κουμπούρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 2 February 14, 2019
Χρόνια πολλά 9 February 2, 2019
Company of Heroes 2 δωρεάν για πάντα - προλάβετε 2 January 5, 2019
Joe Rogan & Jocko Willink on the Military, The Realities of War 2 December 3, 2018
Fancy AF Revolver 2 November 27, 2018
★ Οδηγός για τα καινούρια μέλη (ξεκινήστε εδώ)

Καλησπέρα στα καινούργια μέλη. Καλώς ήρθατε στην κοινότητα του Milsim. Τι είναι το Hellenic Milsim; Είναι μια ελληνική κοινότητα που αγαπάει το milsim gameplay και έχει σαν βάση της το Arma 3. Ποιος είναι ο σκοπός …

6 October 2, 2019
Τεχνική υποδομή και Μηνιαία Έξοδα 3 September 13, 2018
Διακοπές Αυγούστου 4 September 15, 2018
Οι Κατηγορίες Σύμφωνα με το Παρουσιολόγιο 6 August 2, 2018
Orchard program 14 August 14, 2018
SWAT Install Guide 3 March 30, 2019
Op ORCHARD Comment Thread 7 July 19, 2018
Απουσια 27/05 ~ 11/06 4 June 26, 2018
Απουσία και πάλι :( 2 June 26, 2018
New game? 3 June 26, 2018